Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΓΣ 21.7.2023)    Download pdf

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 21.07.2023_ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 19.06.2023_REVERSE SPLIT & ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    Download pdf

NOTES 2022    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2023    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΗ ΓΣ - REVERSE SPLIT & ΜΜ Download pdf

NOTES 2021    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 19-11-2021 Download pdf

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΣ 05.11.2021_ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    Download pdf

NOTES 2020    Download pdf

NOTES 2019    Download pdf

NOTES 2018    Download pdf

NOTES 2017    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΓΣ 2017     Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017    Download pdf

NOTES 2016    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016    Download pdf

NOTES 2015    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 2015    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015    Download pdf

NOTES 2014    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ HFI Ημερομηνια αναρτησεις: 27 11 2014     Download pdf

NOTES 2013    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ HFI 17 02 2014     Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/12/2013     Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2013    Download pdf

NOTES 2012    Download pdf